Uroczystość otwarcia czterech pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych odbyła się 5 grudnia. Nowoczesne miejsca pracy uczniów to: pracownia technologii pojazdów samochodowych, pracownia gospodarki materiałowej dla zawodu technik logistyk, pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawcy oraz pracownia komputerowa. Pracownie powstały w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez Powiat Brzeski, Samorząd Województwa Opolskiego.
Ten dzień, jest bardzo ważny dla całej społeczności szkolnej, grona pedagogicznego – mówiła dyrektor Renata Jabłońska – Denes. W swoim powitaniu podkreślała jak bardzo istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Dla nas to szansa na rozwój – dodała.
- Nowoczesne pracownie wprowadzają młodzież w potrzeby XXI wieku. Możemy przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, który nie będzie ich przerażał. Będzie dla nich naturalny, bo pójdą do pracy i będą pracować w takich samych warunkach – zapewnia dyrektor.
W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział: Jacek Monkiewicz- Starosta Powiatu Brzeskiego, Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu, Lesław Tomczak – dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Ewa Smolińska - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Anetta Zych-Rzepecka - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, Marian Zdanowicz- prodziekan Wydziału Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Bartłomiej Piechaczek – kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Marta Polanowska kierownik pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Tomasz Świtajło – Podstarszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związku Pracodawców w Brzegu, Joanna Pelc dyrektor ds. handlowych filii Inter Cars S.A w Opolu, Paweł Warchał- Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Magdalena Bielecka - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Agata Straub - wychowawca Hufca Pracy w Brzegu, Jerzy Awdijczuk – właściciel firmy JUREX, Jarosław Kucharski właściciel firmy PROJEKT-ARKADY.PL, Olga Bielecka – przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Barbara Dąbek- v-ce przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Piotr Dąbek – przedstawiciel rodziców, Renata Stec, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Brzegu, Alina Chęcińska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu, reprezentacja generała brygady Dariusza Skorupki, rektora, komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przedstawiciel firmy Inter Cars S.A. w Opolu.
Licznie zgromadzeni goście wraz z uczniami oraz gronem pedagogicznym symbolicznie otworzyli pracownie, które znajdują się przy ul. Kamiennej 1 oraz Kamiennej 3.
Na uroczystości wystąpił dla wszystkich Damian Lis, uczeń klasy III szkoły branżowej, nasza duma i powód do radości, który zaśpiewał piosenkę autorstwa Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego pt: „Kantyczka z lotu ptaka”. Damian zajął II miejsce w kategorii soliści, w XVII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu i został osobowością sceniczną tego konkursu.
Utworzenie nowych pracowni pozwala na prowadzenie procesu dydaktycznego w nowoczesny sposób, co zwiększa kompetencje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych. Dzięki temu znaczenie wzrośnie atrakcyjność zajęć realizowanych w szkole.
Całość prac pochłonęła ponad 520 tysięcy złotych. Dofinansowanie przekazane przez marszałka województwa opolskiego wyniosło 445 tysięcy złotych, a powiat brzeski dołożył 78 500 złotych. Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt komputerowy kosztowało prawie 51 tysięcy złotych.

Informacje w mediach:

Urząd Miasta

Starostwo Powiatowe

Panorama Powiatu

Samorząd Województwa Oplskiego

Radio Opole

TVP 3