Zasady poprawnej komunikacji w szkole, w domu i między rówieśnikami to temat spotkania Alicji Lenarczyk, psycholog, tyflopedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu z uczniami klasy III BA.
Na zajęciach, które odbyły się 29 listopada, uczniowie zapoznali się z różnorodnymi formami komunikacji. Głównym założeniem spotkania było uzmysłowienie silnego powiązania zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.

m.w.