Drukuj

Wybierając się w podróż nieznaną drogą, posługujemy się często nawigacją lub mapą, by nie zabłądzić i wybrać najbardziej optymalną trasę. A czy dzieje się podobnie na naszej drodze zawodowej? Czy jest ona dobrze oznakowana, czy są na niej kierunkowskazy? Bywa różnie. Dlatego dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy bardzo pomaga młodzieży szybko odnaleźć właściwą ścieżkę kariery.

W Zespole Szkół Budowlanych klasy technikum mają od kilku lat okazję brać udział w projektach wspierających ich rozwój zawodowy. Nowa edycja projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy to doskonały sposób wprowadzenia młodzieży w zagadnienia związane z pracą. Uczniowie odbywają 150-godzinne staże zawodowe w nowoczesnych firmach branży logistycznej i samochodowej, w których wdrażane są nowe technologie. Zdobywają także kwalifikacje na kursach obsługi wózków jezdniowych i koparko-ładowarek. Poza tym poszerzają swoją wiedzę z zakresu Lean Magamentu, pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi dla opolskich firm, uczestnicząc w wydarzeniach propagujących ciekawe rozwiązania techniczne np. Forum Ekoenergetyki w Opolu czy Festiwal Nauki w Nysie.

Październik 2019 był w naszej szkole miesiącem, który poświęciliśmy na działania związane z planowaniu kariery i poznawaniem rynku pracy. Powiązaliśmy je z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery, który w tym roku przebiegał pod hasłem Pasja, profesja, powołanie. Podstawą dobrych wyborów zawodowych są: samopoznanie, wiedza na temat swoich mocnych stron i słabości oraz predyspozycji i zainteresowań. Aby ułatwić młodym ludziom to zadanie, grupa uczniów spotkała się z profesjonalnym job coachem. Pan Andrzej Skiba jest osobą nieprawdopodobnie przekonującą i motywującą. Potrafił zainteresować i zachęcić do działania, podjęcia pierwszych kroków. Warsztat planowania kariery w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SzPIK) młodzież oceniła bardzo wysoko.

Podobne spotkanie odbyło się także w Opolu w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie młodzież opolskich szkół zawodowych spotkała się z Sebastianem Świderskim, prezesem ZAKSY, marszałkiem Andrzejem Bułą oraz przedstawicielami opolskich firm, którzy zachęcali do podejmowania wyzwań zawodowych, rozwoju umiejętności.
Najlepiej naukę łączyć z przyjemnością – wtedy jej efekty są podobno najtrwalsze. Dlatego dwie grupy uczniów wzięły udział w wyjazdach studyjnych do Poznania. Tam mieli możliwość zapoznania się z działalnością nowoczesnych przedsiębiorstw: centrum logistycznego Amazon, firm motoryzacyjnych: VW Crafter, Skoda Auto Lab, które wykorzystują w swej pracy najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne.

Wisienką na trocie było zwiedzanie miasta i pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Sheraton, gdzie był czas na relaks na wysokim poziomie. Trochę luksusu może zainspirować do pomyślenia o ciekawej i dobrze płatnej karierze.

Pasja, powołanie czy profesjonalizm – każdy samodzielnie będzie planował i zarządzał swoją karierą. Im większa wiedza o rynku pracy i swoich możliwościach, tym sukces stanie się bliższy i łatwiejszy do osiągnięcia. Taki właśnie jest cel działań doradztwa zawodowego w szkole zawodwej.