31 października 2019 r. w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie zorganizowano na terenie naszej szkoły spotkanie pani dr inż. Marzeny Złotęńki-Synowiec koordynatora ds. współpracy za szkołami średnimi z uczniami naszej szkoły.Celem spotkania było przekazanie informacji o kierunkach studiów oraz o warunkach rekrutacji kandydatów. W bardzo ciekawym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych i klasy III TL. Nyska uczelnia proponuje naszym uczniom także dodatkowe wykłady lub zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności.