Dwa spotkania warsztatowe dla klasy I LP i klasy I LSG odbyły się 21 i 25 października 2019 r.

Czym jest cyberprzemoc, najczęstsze formy cyberprzemocy i jak się bronić przed cyberatakami to tylko niektóre zagadnienia, z którymi zapoznali się uczniowie.

Projekt Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością jest realizowany przez zespół składający się z przedstawicieli ośmiu dyrekcji policji z Czech i Polski oraz ekspertów z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz kilku ośrodków akademickich z Polski. Jak sugeruje nazwa projektu, projekt koncentruje się przede wszystkim na nowych sposobach zwalczania przestępczości internetowej, poprzez usprawnienie pracy policji (w CR i PL), promowanie profilaktyki skierowanej do dzieci, nauczycieli i rodziców, a także poprzez wspieranie działań doradczych umożliwiających anonimową pomoc ofiarom przestępstw zapośredniczonych przez media cyfrowe. Projekt obejmuje również działania badawcze, które pozwalają odkryć nowe formy cyberzagrożeń, z którymi mają styczność obecnie użytkownicy usług internetowych. Podstawowym celem projektu jest

1. Stworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej na obsługiwanym obszarze (czesko-polski obszar przygraniczny), co umożliwi szybkie przesyłanie informacji o cyberprzestępczości.
2. Pogłębienie współpracy ze społeczeństwem poprzez różne działania w terenie (profilaktyka, interwencja, badania)

Zajęcia poprowadziła Elżbieta Haczkowski – trener edukacji – emisariusz bezpiecznego Internetu – nauczyciel informatyki.