Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku oraz postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU. Materiał ma charakter marketingowy. *Poważne zachorowania: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata wzroku, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów.** Pakiet Assistance obejmuje przykładowo: organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu dziecka, które uległo wypadkowi. Pomoc informatyczna obejmuje np. pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej, czyli: weryfikacja odwiedzanych przez dziecko stron internetowych, ustawienie kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych, blokada wybranych stron internetowych; zdalną konfigurację programu pocztowego; wsparcie merytoryczne w instalacji/deinstalacji oprogramowania; diagnostykę i naprawę niewłaściwie działającego oprogramowania; pomoc przy obsłudze, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania; zdalne sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa komputera i pomoc przy usuwaniu wirusów. Pomoc informatyczna dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W roku polisowym dostępne są 4 usługi.

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA: www.ubezpieczenia.nau.pl

 

 

SKŁADKĘ NALEŻY OPŁACIĆ W SZKOLE DO 30 WRZEŚNIA