19 czerwca 2019 zakończyliśmy uroczyście kolejny rok szkolny. W pierwszej części dzisiejszej uroczystości uczniowie klas promocyjnych otrzymali nie tylko świadectwa ukończenia poszczególnych klas, ale także wiele nagród i dyplomów. Nagrodzono najlepszych za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, konkursy i inne aktywności. Gratulacje otrzymali rodzice, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Część druga poświęcona było trzem klasom kończącym naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Tu również były liczne wyróżnienia - także od pracodawców. Wychowawcy pożegnali swoich wychowanków. Były łzy wzruszenia i radość z ukończenia z sukcesem kolejnego etapu w życiu.

Wszystkim należą się gratulacje za osiągnięcia i pracę w tym roku szkolnym. Młodszym życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Starszym - absolwentom - sukcesów i wielu radości w życiu.