Drukuj

Tradycyjnie początek maja w szkołach ponadgimnazjalnych kojarzy się z egzaminem maturalnym. W roku szkolnym 2018/2019 w ZSB przystąpiło do niego dwie klasy technikum: 4 TL technik logistyk i 4TBS technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych. Egzaminy pisemne przebiegły z niewielkimi zakłóceniami - ze względu na fałszywe zgłoszenia uczniowie musieli być ewakuowani i rozpoczęli egzamin z opóźnieniem. Jednak udało się przeprowadzić zarówno część pisemną, jak i egzaminy ustne.

Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników i powodzenia na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej.