6 kwietnia drużyna ratownicza ZSB (Natalia Pluta, Natalia Radosz, Kacper Sarzyniak, Cyprian Stodoła) wzięła udział w IV Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu. W zawodach uczestniczyło 12 szkół z województwa opolskiego. Każda drużyna brała udział w teście z teorii pierwszej pomocy oraz musiała wykazać się umiejętnościami ratowniczymi w pięciu trudnych pozorowanych sytuacjach: udzielenie pomocy potrąconej rowerzystce, poród w toalecie, przywrócenie oddechu u starszej osoby, poparzenie żrącym kwasem czy ukąszenie przez żmiję.

Konkursy takie jak ten mają podnieść świadomość osób udzielających pierwszej, umiejętność działania w stresie. Młodzież i dzieci są dobrze przygotowane do działania. Proces kształcenia spowodował, że właśnie ludzie młodzi udzielają pierwszej pomocy sprawniej, szybciej i pewniej niż osoby starsze.

Zawody były oceniane przez profesjonalnych ratowników. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w trudnych sytuacjach. Wszyscy poradzili sobie świetnie. Nagrody otrzymali najlepsi. Nasza drużyna nie stanęła na podium, ale otrzymała puchar ufundowany dla najlepszej szkoły z Brzegu biorącej udział w zawodach.

Gratulujemy postawy, wiedzy i umiejętności.