18 marca po raz kolejny odbył się w ZSB Szkolny konkurs języka angielskiego My English, zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego: panią Beatę Ciszkiewicz-Fedorczuk oraz panią Beatę Musiał. W konkursie wzięli udział uczniowie I, II i III klasy technikum. Część uczniów zmagała się z pytaniami ogólnymi na temat historii, geografii, tradycji i kultury Zjednoczonego Królestwa, pozostali uczniowie uczestniczyli w teście sprawdzającym znajomość gramatyki i słownictwa. Podczas konkursu zostały wykorzystane filmy edukacyjne na temat wiedzy o Wielkiej Brytanii, o Londynie a także o hucznie obchodzonym w wielu krajach świata dniem św. Patryka. Konkurs w języku angielskim sprawnie poprowadził uczeń klasy IV TL - Mieszko Sulikowski tegoroczny maturzysta.

Zwyciężyła klasa III TBS reprezentowana przez: Janka Drożdżaka, Kacpra Flisa i Patryka Wasylika. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!