W ramach współpracy ZSB z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie nasi uczniowie - grupa renowatorów, techników budownictwa oraz logistyków i techników pojazdów samochodowych - wzięła udział w ciekawych warsztatach. Wyjazd zorganizował pan Tomasz Starzyński, który jest nauczycielem techników elementów architektury.

Celem kilkugodzinnych zajęć było skonstruowanie kostki z papieru i tektury, która będzie w stanie wytrzymać jak największe obciążenie. Biorąc pod uwagę materiały (papier, klej, taśma klejąca), które otrzymali uczniowie, zadanie wydawało się trudne. Jednak dzięki informacjom, jakie przekazano w trakcie wykładu przed warsztatem, tworzenie papierowych budowli sprawiło dużo przyjemności i satysfakcji.

Uczniowie musieli wykazać się wyobraźnią, zręcznością, umiejętnością współpracy i podstawową wiedzą z zakresu konstrukcji. Wszyscy dobrze się bawili. Kilka godzin minęło bardzo szybko. Powstały ciekawe "kostki", których podobieństwo ograniczało się do tego, że wszystkie musiały mieć takie same wymiary. Pozostałe elementy konstrukcji zależały od inwencji konstruktorów.

Najlepsza grupa wykonała pracę - kostkę - która wytrzymała obciążenie równe wadze 4 wykonawców (ok. 200 kg). Co prawda nie dotrwała do końcowego, wspólnego zdjęcia, ale byli świadkowie, którzy potwierdzili ten fakt.

Dziękujemy organizatorom warsztatu - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie - za przyjęcie nas w swoich murach i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

ZAWODY ZSB - TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY