Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zachęcamy do udziału.

Szczegóły:http://pssebrzeg.pol.pl/szkola-wolna-od-uzywek/

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/o_konkursie-27