Dnia 5 marca 2019 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyły się eliminacje do XX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Głównym celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest kreowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. Konkurs promuje młodzież, która bezinteresownie działa na rzecz innych; nie pozostaje bierna i obojętna na potrzeby słabszych i uboższych, a dzięki swojej postawie, zaangażowaniu i działalności może być wzorem dla rówieśników.
Komisja konkursowa po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu uczestników konkursu jury wyłoniło wyróżnionych i laureatów. Wśród wyróżnionych grupy wolontariackich znalazło się Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu.
Gratulacje!