Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W przedsięwzięciu uczestniczyły klasy pierwsze technikum i klas branżowych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu a zwłaszcza portali społecznych, zjawiskiem cyberprzemocy, ochroną danych osobowych i przestrzeganiem prawa autorskiego. Uczestnicząc w ciekawej prelekcji prowadzonej przez Pana Dariusza Nowackiego, mieli możliwość obejrzeć film i prezentację oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Najbardziej aktywni otrzymali materiały promocyjne a cała społeczność uczniowska mogła zapoznać się z tematyką bezpiecznego korzystania z internetu, z plakatów w szkole oraz materiałów edukacyjnych.