Dnia 10 listopada 2017 roku młodzież Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu zebrała się w sali gimnastycznej by obejrzeć program artystyczny poświęcony najważniejszym wydarzeniom z dziejów narodu polskiego. Program przygotowała klasa II technikum logistycznego pod opieką wychowawczyni pani Sandry Ledwig. Zaprezenorwano drogę Polski do niepodległości. Na scenie pojawiła się Polska w koronie, z berłem będąca symbolem świetności i wielkości oraz  trzej zaborcy  reprezentujący  rozbiory Polski.Byli także polscy żołnierze walczący o wolność. Kajdany na rękach Polski wymownie podkreślały losy naszej Ojczyzny.

Dnia 27 pażdziiernika 2017 roku w auli Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu uczniowie klasy 1 technikum logistycznego oraz  młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych spotkali się z panią Ewą Fonfarą autorką książek poświęconych naszemu miastu. Spotkanie autorskie to forma bezpośredniego kontaktu z pisarzem. To możliwość zadawania pytań nie tylko o napisane pozycje ale także o wiele innych spraw związanych z wyborem tematyki , form pracy z tekstem, prywatnych zainteresowań i preferencji czytelniczych. Gościa przywiitała pani dyrektor Renata Jabłońska-Denes. Książkii pani Ewy - Brzeg - legendarny, tajemniczy, twój czy Brzeg - dotknij legendy prowadzą nas ulicami miasta odkrywając niezwykłe miejsca i związane z nimi zapomanie wydarzenia z przeszłości. 

Organizatorkami imprezy były panie Anna Rymarczuk i Wiesława Szczepaniak. Spotkanie z pisarzem to interesująca forma  promocji czytelnictwa i ważny element edukacji.

Dnia 23 października 2017 roku na brzeskim stadionie odbyła się impreza dla klas pierwszych "Wsparcie na Starcie". Udział wzięły klasy 1 TL, 1 TLS, 1 BA i 1BB wraz z wychowawcami.W ramach wspólnej zabawy odbywały się różne konkursy. Zwyciężyła klasa 1 technikum logistycznego o profilu wojskowym. II miejsce wywalczyli uczniowie klasy 1 BA a zaraz za nimi była klasa 1 TLS i 1 BB.

Samorząd uczniowski dziękjuej za wspóną zabawę uczestnikom oraz sponsorom - Piekarni Szatanik, brzeskiej Mrówce, sklepom  Jakub oraz Świeżyzna.

Nauczyciel ociera się o wieczność.

Nigdy nie może stwierdzić.

gdzie  kończy się jego wpływ

 

Dzień 14 października 2016 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu rozpoczął się od ważnej, dla klas pierwszych, uroczystości. Było to ślubowanie, po którym już oficjalnie nowi uczniowie weszli w poczet braci żakowskiej budowlanki. W obecności pocztu sztandarowego pierwszoklasiści powtarzali za dyrektorem panią Renatą Jabłońską-Denes słowa  ślubowania.

W tym dniu także, z rąk pani dyrektor nagrody otrzymali nauczyciele i pracownicy szkoły. Całość imprezy prowadzili Dorota Owsiak i Szymon Ostrowski , którzy przekazali swoje funkcje w Samorządzie Uczniowskim Laurze Wojciechowskiej  i Konradowi Staniakowi. Na zakończenie uroczystości nasza wspaniała młodzież, pod kierunkiem pani Iwony Strony-Muszczyńskiej, przygotowała niezwykły program artystyczny. Naszej nowej śpiewającej gwieździe Damianowi  Lisowi akompaniował na gitarze  Szymon Ostrowski .