Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz obowiązującą
Procedurą Organizowania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Zespole Szkół
Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu.