Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Przewodniczący: Laura Wojciechowska

Zastępca przewodniczącego: Konrad Staniak