Przewodniczący: Konrad Staniak

Zastępca przewodniczącego: Natalia Pluta