Drukuj

KONWENCJA


O PRAWACH DZIECKA

 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

podaje do powszechnej wiadomości:

 

W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu:

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA