RADA RODZICÓW
Przewodnicząca Agnieszka Zalewska 
Zastępca Robert Wojewódka
Sekretarz Ewa Macek
Skarbnik