RADA RODZICÓW 
Przewodnicząca Olga Bielecka
Zastępca Joanna Straub
Sekretarz Jolanta Sienkiewicz-Kawałko
Skarbnik  Aneta Polk-Pavlik