Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Dyrektor Szkoły:                              mgr Renata Jabłońska-Denes

Z-ca dyrektora szkoły:                       mgr Beata Pastuszka

Kierownik szkolenia praktycznego:      mgr inż. Roman Zięba