Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

-  technik logistyk – innowacja logistyka wojskowa

-  technik budownictwa – innowacja nowoczesne technologie wykończenia    wnętrz wspomagane programami komputerowymi

-  technik renowacji elementów architektury

-  technik pojazdów samochodowych.