W dniach 11-12 grudnia 2017 roku uczestnicy Grupy Wychowawczej w Brzegu, a zarazem uczniowie klas I szkoły branżowej spotkali się z funkcjonariuszką policji, młodszą aspirant Magdaleną Bielecką, która przeprowadziła zajęcia nt. „Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w internecie”.

W dniu 11 grudnia 2017 r. młodzież z Grupy Wychowawczej Brzegu oraz pozostali uczniowie ZSB w Brzegu wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, zorganizowanym przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP działający przy OWK OHP.

W dniu 24 listopada br. część uczestników grupy wychowawczej z Brzegu udała się na cmentarz przykościelny na ul. Ofiar Katynia. Jest to jeden ze najstarszych cmentarzy naszego miasta. 

W dniu 16 listopada 2017 r. część uczestników została zaproszona do kręgielni brzeskiej „Słoneczny Park”. Kręgle to prosta i przyjemna zabawa, a jej ogromną zaletą jest możliwość gry drużynowej, grupowej. Młodzież miała okazję do spędzenia wspólnego czasu, poznania siebie. Bowling to gra, która poprawia sprawność fizyczną, korzystnie wpływa na pracę mięśni, wymaga koncentracji, ale też jest przede wszystkim grą społeczną. Młodzież grając w grupach miała okazję do wymiany spostrzeżeń, emocji, współdziałania, integracji. Bardzo mile spędziła wolny czas poznając sposób na aktywny wypoczynek, który jest istotną sprawą w życiu człowieka.

W dniu 8 listopada 2017 r. uczestnicy grupy wychowawczej Brzeg w ramach zajęć kulturalno-wychowawczych udali się do Galerii BCK na wystawę obrazów Andrzeja Rafałowicza. Sztuka jest istotnym elementem w wychowaniu młodych ludzi: jest doświadczeniem estetycznym, uwrażliwia, pobudza do kreatywności i pozwala na dostrzeżenie rzeczywistości z innego punktu widzenia.

W dniu 25 października 2017 r. uczestnicy grupy wychowawczej w Brzegu gościli pana Mariana Stachułę, znanego brzeskiego przewodnika turystycznego. Pan Marian przeprowadził w klasie prelekcję ”Brzeg - nasze miasto”. Wykład miał na celu zapoznanie uczestników z historią naszego miasta oraz wzbudzenie lokalnego patriotyzmu.