Dnia 01.03.2018 uczennica klasy II ZA Sandra Kamińska wzięła udział w konkursie informatycznym organizowanym przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP w Opolu. 

W dniu 27 lutego 2018 roku młodzież pod opieką wychowawców wyszła do Galerii BCK na wystawę Habitaty. Habitaty, wg słownika PWN, to środowisko w którym osobnik danego gatunku znajduje najdogodniejsze warunki do życia. Twórczość Joanny Pałys i Weroniki Lucińskiej koncentruje się właśnie na przedstawianiu otoczenia: pani Weronika koncentruje się na świecie natury, a pani Joanna na urbanistycznych krajobrazach. Zestawienie ich twórczości w całość tworzy habitat ludzki łączący środowisko naturalne ze środowiskiem miejskim.

W dniu 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie.

 

Dnia 23.02.2018 uczestnicy GW Brzeg wspólnie przygotowywali gazetki, plakaty promujące akcję Gorączkę Złota promowaną przez PCK. Akcja ma na celu zbieranie wśród uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta złotych monet ( 1-,2-,5-grosze). Zbiórka będzie przeprowadzana przez członków koła PCK na przerwach szkolnych. Młodzież poprzez organizowanie zbiórki i zachęcanie innych do wspólnego udziału rozpowszechnia idee bezinteresownej pomocy w środowisku lokalnym.

 

Od stycznia 2018 roku w Grupie Wychowawczej Brzeg rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec. Młodzież została zrekrutowana do udziału w projekcie mobilności ,,Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, realizowanym w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia młodzież z Grupy Wychowawczej w Brzegu postanowiła przygotować nie tylko ozdoby świąteczne na wystrój szkoły i sali, ale przede wszystkim zajęła się wykonaniem kartek świątecznych pragnąć złożyć życzenia bożonarodzeniowe dla wszystkich instytucji współpracujących z brzeską jednostką oraz całej opolskiej młodzieży zrzeszonej w hufcach pracy. W czasie prac plastycznych towarzyszyły nam kolędy oraz rozmowy o naszych tradycyjnych, rodzinnych świętach. Wśród uczestników zapanowała magia zbliżających się świąt a wspólnie spędzony czas nie tylko obfitował w prace plastyczne, ale przede wszystkim pozwolił nam miło i efektywnie spędzić wspólny czas. Wspólne prace będą trwać do końca tygodnia.