W dniach od 3 do 7 grudnia br ruszyła kwesta PCK do której przyłączyła się młodzież z ZSB oraz Grupy Wychowawczej Brzeg.

Kwesta pod nazwą „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2018” prowadzona jest z myślą o zebraniu środków finansowych na pomoc świąteczną dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych, rodzinom wielodzietnym oraz ludziom starszym, chorym, i bezdomny. Młodzi ludzie chętnie biorą udział w kwestach zbierając datki na brzeskich ulicach. Kwesta to także sposobność do rozmów o empatii, pomocy innym ludziom oraz o życiu człowieka.