W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. W związku z tym wydarzeniem oraz propagowaniem idei „ I ty możesz uratować życie” w dniu 21 listopada br młodzież Grupy Wychowawczej Brzeg spotkała się z lek. med. Katarzyną Weiner-Szokalską, hematologiem, która pracuje w Regionalnym Punkcie Krwiodawstwa w Brzeskim Centrum Medycznym. Młodzież dowiedziała się najważniejszych informacji dotyczących Honorowego Oddawania Krwi. Pani Katarzyna Weiner-Szokalska odpowiadała na wiele pytań młodzieży, która była bardzo zainteresowana tematyką. Pani doktor zaznaczyła, że dzięki oddawaniu krwi można nie tylko innym ludziom uratować życie, ale również sobie, ponieważ każda próbka tego życiodajnego płynu jest dokładnie badana. Młodzież zadeklarowała, że w przyszłości chce oddawać krew. Grupa Wychowawcza Brzeg na koniec spotkania otrzymała certyfikat szkoły promującej Honorowe Oddawanie Krwi.