Od 10 września br młodzież z Grupy Wychowawczej Brzeg aktywnie zaczęła uczestniczyć w Kole PCK.

 

 

Uczestnicy w tym tygodniu wyszli z puszkami PCK na brzeskie ulice w ramach ogólnopolskiej kwesty prowadzonej przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK. Prowadzona w tych dniach zbiórka ma na celu niesienie pomocy osobom starszym oraz na opłacanie wyprawek szkolnych. Młodzi ludzie swoją aktywnością wspierają osoby potrzebujące, ucząc się zasad wolontariatu oraz uwrażliwiają się na problemy społeczne. W tych dniach zostały przeprowadzone przez wychowawcę zajęcia dotyczące Wolontariatu pt. Spełnij marzenia.