W dniu 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie.

 

 

Depresję łatwo pomylić z chandrą i obniżeniem nastroju. Zaczyna się niewinnie – od smutku, przygnębienia, złego nastroju. Depresja stała się tak popularnym i często poruszanym tematem w mediach, że doprowadziło to do znacznych nadużyć. Szczególnie młodzież często nadużywa słowa „depresja” w sytuacjach naturalnego zawodu, rozczarowania i smutku. Smutek sam w sobie nie jest niczym złym. Jest adekwatną odpowiedzią na trudne doświadczenia. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, gdy obniżony nastrój trwa codziennie, od kilku tygodni i jest na tyle uporczywy, że trudno nam samemu sobie z nim poradzić. Zlekceważenie tych oznak może mieć bardzo negatywny wpływ na psychikę człowieka.

Depresja jest obecnie jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. W związku z tym dniem przeprowadzone zostały zajęcia wśród młodzieży, które poruszały problematykę związaną z tą jednostką chorobową. Omówione zostały symptomy wskazujące na depresję. Młodzież brała udział w dyskusji dotyczącej: jak rozpoznać tę chorobę, jakie czynniki ryzyka sprzyjających rozwojowi choroby, jak pomagać osobom chorym, a także o przekroczeniu własnej bariery wstydu w udaniu sięna konsultację do psychiatry. W czasie zajęć podkreślano także jak ważna jest dieta i aktywność sportowa w każdym wieku jako jeden z wielu czynników zapobiegających rozwojowi choroby.