Dnia 23.02.2018 uczestnicy GW Brzeg wspólnie przygotowywali gazetki, plakaty promujące akcję Gorączkę Złota promowaną przez PCK. Akcja ma na celu zbieranie wśród uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta złotych monet ( 1-,2-,5-grosze). Zbiórka będzie przeprowadzana przez członków koła PCK na przerwach szkolnych. Młodzież poprzez organizowanie zbiórki i zachęcanie innych do wspólnego udziału rozpowszechnia idee bezinteresownej pomocy w środowisku lokalnym.

 

Zbiórka przeznaczona jest na realizację działalności skierowanej do grupy dziecięco – młodzieżowej m.in. zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych, przygotowanie paczek żywnościowych, finansowanie obiadów, wyprawek szkolnych, zorganizowanie akcji letnich.

 

Uczestnicy jednocześnie biorą udział w konkursie na „Największego zbieracza złota”.