Od stycznia 2018 roku w Grupie Wychowawczej Brzeg rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec. Młodzież została zrekrutowana do udziału w projekcie mobilności ,,Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, realizowanym w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W ramach przygotowań w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu trwają zajęcia z języka niemieckiego. Młodzież została wyposażone w odpowiednie podręczniki oraz słowniki mające na celu efektywne kształcenie w zakresie opanowania słownictwa w tym branżowego, umożliwiającego porozumiewanie się nie tylko w życiu codziennym, ale również na niwie zawodowej.

 

Równolegle odbywa się przygotowanie kulturowe, w wymiarze 10 godzin, które pozwoli beneficjentom projektu zapoznać się z elementami geografii, historii i kultury Niemiec.