W dniu 11 grudnia 2017 r. młodzież z Grupy Wychowawczej Brzegu oraz pozostali uczniowie ZSB w Brzegu wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, zorganizowanym przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP działający przy OWK OHP.