W dniu 8 listopada 2017 r. uczestnicy grupy wychowawczej Brzeg w ramach zajęć kulturalno-wychowawczych udali się do Galerii BCK na wystawę obrazów Andrzeja Rafałowicza. Sztuka jest istotnym elementem w wychowaniu młodych ludzi: jest doświadczeniem estetycznym, uwrażliwia, pobudza do kreatywności i pozwala na dostrzeżenie rzeczywistości z innego punktu widzenia.

Twórczość Rafałowicza oparta jest na przedstawianiu „zwyczajnych” przedmiotów bądź fragmentów architektury czy pejzażu, wyciętych z oryginalnych kontekstów i przy pomocy pewnych zabiegów artystycznych zostaje przeniesiona w przestrzeń metaforyczną. Każde z tych przedstawień staje się pewną uniwersalną ideą, substancją abstrakcyjną. Młodzież po obejrzeniu obrazów miała sposobność do dyskusji na temat odbioru sztuki i szukania odpowiedzi, czy sztuka jest nam potrzebna. Rozmowa dotyczyła też takich zagadnień jak: abstrakcja- środek wyrazu artystycznego. Zajęcia w Galerii będą cyklicznymi zajęciami.