W dniach od 3 do 7 grudnia br ruszyła kwesta PCK do której przyłączyła się młodzież z ZSB oraz Grupy Wychowawczej Brzeg.

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

W dniu 26 listopada br młodzież z grupy Wychowawczej w Brzegu wzięła udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi kasy fiskalnej zorganizowanym przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP działający przy OWK OHP. 

 

W dniu 16 listopada br zostały przeprowadzone spotkania indywidualne klas pierwszych szkoły branżowej Grupy Wychowawczej Brzeg z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery, panią Dorotą Wiewiórą.

 

W dniu 14 października br młodzież Grupy Wychowawczej Brzeg pod opieką wychowawców OHP dołączyła do akcji prowadzonej przez wolontariuszy brzeskich.

Dnia 15.09.2018r. w Brzegu odbyła się kampania organizowana przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż „Zbieramy krew dla Polski”, którą objął honorowym patronatem objął burmistrz miasta Jerzy Wrębiak.