To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.
Misją Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu jest kształcenie młodzieży w jak najbardziej efektywny sposób we wszystkich zawodach z myślą o jej przyszłości zgodnie z dewizą patrona szkoły:"Inni budują dla nas, my dla potomności".
To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie.

Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu za wartości nadrzędne uznaje:

1) Godność i prawa człowieka;

2) Odpowiedzialność za siebie i innych;

3) Mądrość

4) Uczciwość i Dobro;

5) Tolerancję;

6) Honor;

7) Patriotyzm

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gwarantujemy:

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę

Zapewniamy:

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie pedagoga
 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne

Oferujemy:

 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Wymiany zagraniczne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Praktyki zagraniczne