Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie.

Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu za wartości nadrzędne uznaje:

1) Godność i prawa człowieka;

2) Odpowiedzialność za siebie i innych;

3) Mądrość

4) Uczciwość i Dobro;

5) Tolerancję;

6) Honor;

7) Patriotyzm