Dyrektor naczelny: mgr Renata Jabłońska-Denes

Wicedyrektor: mgr Andrzej Pawlicki

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż Roman Zięba