Zespół Szkół Budowlanych jest najstarszą, przygotowującą do zawodu szkołą w Brzegu.  Zalążkiem dzisiejszej placówki była Publiczna Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników powołana w 1946 r. Samodzielne funkcjonowanie naszej szkoły datuje się od dnia 1 września 1950 r. kiedy to Kuratorium Opolskiego Okręgu Szkolnego powołało do życia Zespół Szkół Zawodowych a siedzibą jej stał się budynek przy ulicy Kamiennej, gdzie mieści się ona do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat ZSB zmieniał kierunki kształcenia dostosowując je do potrzeb miejscowych zakładów dostarczając wykwalifikowanych pracowników. W roku szkolnym 1974/75 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Budowlanych . Na przełomie lat 70 i 80-tych rozpoczęto modernizację rozbudowując szkołę w celu poprawy warunków lokalowych. Ciekawy wystrój naszej placówki zawdzięczamy, w dużej mierze, nowo otwartemu w 1982 r. liceum zawodowemu o specjalności renowator zabytków architektury.

W październiku 1990 r. szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię księcia Jerzego II Piasta. Od tego roku 23 kwietnia na Zamku Brzeskim odbywa się święto żaków zwane Georgianum, któremu patronuje sam książę Jerzy. Uczestniczy w nim młodzież brzeskich szkół średnich biorąc udział w licznych konkursach.