Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Do komisji należą nauczycieli następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, religia.