zdj 1 2

Dnia 05.03.2018 uczestnicy Grupy Wychowawczej Brzeg uczęszczających do klas drugich zawodowych wzięli udział w zajęciach z doradcami zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu OHP.  Panie, Dorota Wiewióra oraz Patrycja Hyla, poinformowały młodzież o możliwości indywidualnego skorzystania z  pomocy w  Punkcie Pośrednictwa Pracy w Brzegu oraz z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu, które reprezentują i udzielają wszelkiej pomocy w zakresie działania w/w instytucji.

Spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy (zawodami, kursami zawodowymi). Młodzież dowiedziała się jak może pokierować własną ścieżką kariery. Prowadzące zwróciły uwagę uczestnikom jak ważny jest własny rozwój w celu polepszania swoich predyspozycji do przyszłej pracy

zdj1

Dnia 27.02.2018 odbyło się spotkanie członków koła PCK Grupy-Wychowawczej Brzeg. Spotkanie miało na celu uzgodnienie planu inicjatyw, które będą realizowane w miesiącu marcu br. Po długich dyskusjach i wielu pomysłach uczestnicy ustalili, ze rozpoczną działalność wolontariacką na rzecz chorych dzieci z Oddziału Dziecięcego w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu oraz będą zbierać pieniądze w ramach „Gorączki Złota”, jak również podejmą się kwesty ulicznej na rzecz ubogich rodzin. Młodzież stworzyła konspekty zajęć dla dzieci z Oddziału Dziecięcego w Brzegu, które obejmują wiele kreatywnych zabaw mających na celu wspólną zabawę oraz rozwijanie wyobraźni. Zajęcia będą popularyzowały także piosenkę oraz literaturę dziecięcą. Młodzież ujęła w planach cotygodniowe warsztaty na rzecz chorych dzieci.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.