zdj1

Dnia 27.02.2018 odbyło się spotkanie członków koła PCK Grupy-Wychowawczej Brzeg. Spotkanie miało na celu uzgodnienie planu inicjatyw, które będą realizowane w miesiącu marcu br. Po długich dyskusjach i wielu pomysłach uczestnicy ustalili, ze rozpoczną działalność wolontariacką na rzecz chorych dzieci z Oddziału Dziecięcego w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu oraz będą zbierać pieniądze w ramach „Gorączki Złota”, jak również podejmą się kwesty ulicznej na rzecz ubogich rodzin. Młodzież stworzyła konspekty zajęć dla dzieci z Oddziału Dziecięcego w Brzegu, które obejmują wiele kreatywnych zabaw mających na celu wspólną zabawę oraz rozwijanie wyobraźni. Zajęcia będą popularyzowały także piosenkę oraz literaturę dziecięcą. Młodzież ujęła w planach cotygodniowe warsztaty na rzecz chorych dzieci.